Δομή Προγράμματος Αθήνα

Εκπαιδευτικό Έτος 2018-2019
Εκπαιδευτικό Έτος 2018-2019  
Τίτλος Σεμιναρίου Ημερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος   12-13-14 Οκτωβρίου 2018
Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος   2-3-4 Νοεμβρίου 2018
Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος  16-17-18 Νοεμβρίου 2018
Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος     14-15-16Δεκεμβρίου 2018
Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος  18-19-20 Ιανουαρίου 2019
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος  8-9-10 Φεβρουαρίου 2019
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος     15-16-17 Μαρτίου 2019
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος    5-6-7 Απριλίου 2019
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος 3-4-5 Μαϊου 2019
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ο μέρος  24-25-26 Μαιου 2019
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ομέρος       31 Μαίου,1-2 Ιουνίου 2019
Φυσιολογία του Πόνου 21-22-23 Ιουνίου 2019
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου – Manipulations 13-14-15 Σεπτεμβρίου  2019
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations  4-5-6 Οκτωβρίου 2019
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος  18-19-20 Οκτωβρίου 2019

    

Εκπαιδευτικό Έτος 2017-2018

 

Εκπαιδευτικό Έτος 2017-2018  
Τίτλος Σεμιναρίου Ημερομηνίες
Μεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 1ο μέρος   29 – 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 1ο μέρος   20 – 21 – 22 Οκτωβρίου 2017
Βασικό Άνω άκρο 2ο μέρος  24 -  25 - 26 Νοεμβρίου 2017
Βασικό Κάτω άκρο 1ο μέρος     1 – 2 – 3 Δεκεμβρίου 2017
Βασικό Κάτω άκρο 2ο μέρος  19 – 20 - 21 Ιανουαρίου 2018
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 1ο μέρος  23 – 24 - 25 Φεβρουαρίου 2018
Βασικό ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ 2ο μέρος     16 - 17 – 18 Μαρτίου 2018
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 1ο μέρος    13 – 14 - 15 Απριλίου 2018
Βασικό ΟΜΣΣ και Ι/Λ 2ο μέρος 4 - 5 – 6 Μαϊου 2018
Φυσιολογία του Πόνου     18 - 19 – 20 Μαϊου 2018
Rehabilitation and Exercise Prescription 1ομέρος  15 – 16 – 17 Ιουνίου 2018
Rehabilitation and Exercise Prescription 2ομέρος  22 – 23 – 24 Ιουνίου 2018
Προχωρημένο Σεμινάριο ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ- Άνω άκρου –  7 – 8 – 9 Σεπτεμβρίου  2018
Προχωρημένο Σεμινάριο ΟΜΣΣ-Ι/Λ-Κάτω άκρου – Manipulations  28 – 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2018
ManipulationsΜεθοδολογία έρευνας & Κλινικός συλλογισμός 2ο μέρος  5-6-7 Οκτωβρίου 2018